تسبح و تراویح

تسبیح مسی به اکسیده شدن گلوکز و آزاد شدن انرژی در بدن کمک می‌کند و همچنین جذب آهن را افزایش می‌دهد. نماز تراویح چند رکعت است ؟ پاسخ: نماز تراویح بیست رکعت است و ازپیامبر صلى الله علیه وسلم واجماع صحابه ثابت است که در زمان حضرت عمر رضی الله عنه بر آن اجماع صحابه صورت گرفت به همین علت است که کمتر از آن در زمان خلافت حضرت

2023-02-01
    الحامض و القاعده
  1. Sunan At Tirmidhi by Imam Tirmidhi online
  2. فروش ویژه
  3. و سوره و یا آیات دیگر ۱۵ بار تسبیح
  4. نــمـــا زتـسـبـیــح
  5. دانه های تسبیح
  6. Search all authentic Ahadees with full reference